Sau hai năm chuẩn bị, SEMITECH VINA được cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Việt Nam. Chúng tôi bắt đầu vận hành nhà máy tại Bắc Giang, sản xuất bundle sheet (18.000,000 tấm / năm) và các loại film (40.000,000 tấm / năm) từ tháng 4 năm 2015, nhà máy cách Hà Nội một giờ lái xe).