Semitech Materials đã được trao tặng “Export Tower Award” (cúp xuất khẩu) 5 triệu đô tại Ngày hội doanh nghiệp lần thứ 55 tổ chức vào Ngày 07 tháng 12 năm 2018 ở COEX, Seoul.
Năm 2007, Semitech tự hào được trao tặng “Export Tower Award” (cúp xuất khẩu) 1 triệu đô.
Đây là bước ngoặt lớn sau 5 năm Semitech chính thức gia nhập thị trường xuất khẩu, trong đó có Việt Nam