Là trung tâm nghiêm cứu, phát triển sản phẩm

Địa chỉ: Tòa Nhà Hải Âu
Tầng 2, 72 Miếu Đầm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

E-mail: semitech2014@gmail.com