Điều hành các chi nhánh văn phòng và nhà máy
Quản lý bán hàng và phát triển các vật tư, phụ liệu cho ngành PCB, FPCB
Sản xuất bundle sheet và là nơi đặt phòng sạch

Địa chỉ: 18, Tanhyeon-ro 1beon-gil, Pyeong Taek-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

E-mail: semitech03@yahoo.co.kr

Roll to Sheet Machine

Sheet to Sheet Machine

DCL Laminator

Slitter(Cleaning) Machine