Là nơi sản xuất sản phẩm bằng công nghệ UV laser cho FPCB
⇨ Nơi giải quyết các vấn đề khẩn cấp

Địa chỉ: Tầng 2, 84B-11L,53, Namdongseo-ro 144beon-gil, Namdong-gu, Incheon, Hàn Quốc

E-mail: semilaser@naver.com

Laser Processing Machine

Laser Processing State