Là nơi sản xuất các Bundle sheet và gia công cắt vật tư khác…cho ngành PCB, FPCB

Địa chỉ: Lô 15-17 CCN Nội Hoàng, Xã Nội Hoàng, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

E-mail: semitech2014@gmail.com

Roll to Sheet Machine

Sheet to Sheet Machine

Cutting Machine

Sawing Machine