2018.10 · Một trong những công ty có năng lực quản trị rủi ro tốt nhất được công nhận bởi Công ty Công Nghệ và An toàn hạ tầng Hàn Quốc
2016.12 · Thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội
10 · Được chấp thuận việc sản xuất đại trà Carrier Film FM-25NC tại FITC , Nhật Bản
· Cung cấp GDS Double Core Lamination cho Dae-duck electronics
09 · Bắt đầu sản xuất đại trà băng dính Valfo cho lõi kép tại Công ty Korea Circuit
2015.08 · Được phê duyệt quyền xuất khẩu trên giấy chứng nhận xuất xứ theo mặt hàng
07 · Chuyển phòng sạch sang trụ sở chính. Chuyển nhà máy tại Busan sang Việt Nam
04 · Công ty SEMITECH VINA CO., LTD đi vào hoạt động chính thức
01 · Sử dụng thêm máy cắt dạng cuộn sang dạng tấm và xếp tầng tự động (Tăng công suất thêm 5.000K / năm)
2014.08 · Sử dụng máy cắt dạng cuộn sang dạng tấm và xếp tầng tự động (Tăng công suất lên 5.000K / năm)
07 · SEMITECH VINA được cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Việt Nam
06 · Lắp đặt Máy ép CCL thứ hai và sản xuất đại trà (Công suất: 30,000PNL / tháng)
2013.11 · Lắp đặt máy ép CCL
· Tăng công suất cắt lên 9000 tấm/năm
06 · Tăng số tấm công suất của bundle sheet lên 4000K tấm/năm
2012.08 · Chuyển đổi và mở rộng nhà máy ở Busan
07 · Tăng công suất cắt lên 4000K tấm/ năm
05 · Chuyển đổi và mở rộng nhà máy ở Incheon (Lắp đặt thêm 2 máy laser U.V)
04 · Cung cấp release film cho đèn năng lượng mặt trời ( Đức)
2011.07 · Nhà máy Incheonđi vào sản xuất U.V Laser cho FPCB
04 · Tham gia chương trình KPCA năm 2011
2010.03 · Cung cấp cho Công ty điện tử Sharp Electronics tại Nhật
02 · Cung cấp Ibiden Release Film
2009.08 · Cung cấp Optivision Prism safe Tape
04 · Tham gia chương trình KPCA năm 2009
2008.12 · Phát triển phiên bản thay thế cho Release film TPX_X44B
2007.11 · Được trao giải thưởng “THÁP XUẤT KHẨU TRIỆU ĐÔ” vào ngày “HỘI NGHỊ THƯƠNG MẠI”
04 · Chuyển địa điểm trụ sở chính (Pyeong taek, Gyeonggi-do)
03 · Tham gia các chương trình CPCA 2007, KPCA 2007, JPCA 2007
2006.11 · Nhận được những lời khen ngợi từ Bộ Thương mại, Công nghiệp và năng lượng vào “Ngày hội nghị thương mại”
08 · Được trao chứng nhận ISO 0991, 14001
05 · Nhà máy tại Chin-hae đi vào hoạt động
2005.11 · Xuất khẩu Release Film( Singapore, Đài Loan, Trung Quốc)
03 · Cung cấp cho LG Electronics và Imarket Korea
2004.06 · Cung cấp cho Samsung Electronics và Jiin Electronics
2003.03 · Thành lập SEMITECH MATERIALS CO. (Dong-tan, Gyeonggi-do)