Được cấp “GIẤY PHÉP KINH DOANH” từ KIBO.

Công nghệ của SEMITECH MATERIALS đã được chứng nhận bởi KIBO.

SEMITECH MATERIALS được cấp “GIẤY PHÉP KINH DOANH” năm 2012. Giấy phép có hiệu lực đến năm 2018.

SEMITECH MATERIALS luôn thực hiện trách nhiệm xã hội bằng cách phát triển, sản xuất và cung cấp sản phẩm có chất lượng cao với vai trò của một chuyên gia trong lĩnh vực sản xuất nguyên phụ liệu cho ngành PCB, FPCB.