Khi sản xuất FCCSP, FCBGA, Micro Card, carrier film bị ép vào ABF.

Đồng thời, carrier film bảo vệ bề mặt của mực PSR và sản phẩm.

Carrier Tape là loại băng dính có chất kết dính acrylic và silicone trên bề mặt phim PET.

Carier tape giúp quá trình vận chuyển trên dây chuyền một cách dễ dàng bằng cách gắn nó vào FCCL. Và được dùng để bảo vệ FPCB khi vận chuyển sản phẩm.

Có sẵn ở dạng tấm