Masking film là loại Film có độ truyền sáng cao.
Có vai trò bảo vệ sản phẩm và đảm bảo ổn định khi bản mạch được hình thành do khả năng truyền dẫn tốt.

Có sẵn ở dạng tấm