Kraft paper và tấm lót ép màu trắng dùng trong quá trình ép PCB, FPCB có chức năng bảo vệ tấm SUS plate.
Đồng thời truyền nhiệt tới sản phẩm và tạo ra lực ép nhất định lên sản phẩm.

Có sẵn ở dạng tấm