Release tape có vai trò làm giảm những tác động gây hư hỏng lên sản phẩm và cải tiến chất lượng sản phẩm.

Có sẵn ở dạng tấm