Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các sản phẩm khác như sản phẩm phòng sạch
(con lăn dính bụi dùng trong quá trình sản xuất PCB, FPCB và các quá trình khác..), lá nhôm…