SEMITECH MATERIALS được chứng nhận “DOANH NGHIỆP SẠCH” vào tháng 9 năm 2013.

SEMITECH MATERIALS luôn nỗ lực cải thiện môi trường làm việc cho nhân viên và tạo ra sản phẩm có chất lượng cao bằng quy trình sản xuất sạch và an toàn.