Vào ngày 20/10, ngày phụ nữ Việt Nam được tổ chức ở Semitech Việt Nam, nơi mà tất cả nhân viên cùng nhau liên hoan sự kiện này.
Ngày phụ nữ Việt Nam được tổ chức trong không khí thân thiện với một bữa tiệc trà đơn giản và tiền chúc mừng dành cho các nhân viên nữ của công ty.