260 công ty từ 15 quốc gia tham gia “KPCA SHOW 2011” do KPCA tổ chức vào ngày 19 tháng 4 năm 2011 tại Il-san KINTEX. 600 gian hàng được thành lập và 11.000 người tham gia chương trình. Là một công ty chuyên sản xuất vật liệu phụ cho PCB, FPCB chúng tôi trưng bày release film của quá trình ép PCB, Conformer Film, Carrier Tape, Carrier Film và máy UV Laser và v.v. Chúng tôi rất biết ơn sự quan tâm của Quý khách.